Què

 • Incloem a totes aquelles persones que vulguin manifestar lliurement la seva identitat i/o expressió de gènere.
 • Les acompanyem en el seu desenvolupament personal oferint informació, assessorament, orientació, acompanyament i espai on compartir i ser elles mateixes.
 • Oferim informació i suport als vincles afectius de les persones Trans* (família, amics, relacions afectivo-sexuals etc.).
 • Creem xarxes i sinergies positives amb els serveis que s’estan oferint des de les diferents associacions i entitats.
 • Col·laborem amb altres entitats que comparteixen objectius similars.
 • Formació en els diferents àmbits socials, educatius, sanitaris i laborals a través de xerrades informatives, dinàmiques, fòrums, debats i tallers (per fomentar consciència i respecte a la diversitat, visibilització Trans*, referents positius, el no sexisme). Treballem en temes concrets i des de les necessitats específiques de les persones i grups. Per a adults, joves i infants.
 • Treballem pel reconeixement social i legal fent accions per a la visibilització del col·lectiu. Com?
  • Defensant els nostres drets. Treballem per actualitzar les lleis que han d’assegurar el ple dret del col·lectiu, anivellant-lo amb altres països pioners en drets humans i modificant aquelles que ens perjudiquen en tots els àmbits territorials.
  • Treballant per a la integració social i laboral.
  • Treballant per prevenir la discriminació i violència de gènere.
  • Participant i treballant en xerrades, debats, activitats, actes de visibilització.
  • Sortint a diferents entorns socials.
  • Trobant-nos per compartir experiències, establir vincles, aprendre.